GÖTEPOD
Avsnitt 14: Det nya i det gamla – hur utvecklar vi våra historiska miljöer?

Avsnitt 14: Det nya i det gamla – hur utvecklar vi våra historiska miljöer?

May 12, 2022

Göteborg är inne i sitt största utvecklingssprång i modern tid. Staden växer snabbt och 2040 väntas vi vara 120 000 fler göteborgare. Därför förtätar vi och bygger bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Men riskerar vi samtidigt bygga bort vårt kulturhistoriska miljöer? Hur gör vi för att behålla stadens historiska förankring i en tid av snabb omvandling?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Ylva Berglund, antikvarie på Göteborgs stadsmuseum och Hans Bjur, arkitekt, professor i stadsbyggnad på Chalmers.

Avsnitt 13: Kan en digital tvilling skapa en bättre stad?

Avsnitt 13: Kan en digital tvilling skapa en bättre stad?

April 21, 2022

Göteborg växer så det knakar vilket innebär att utmaningar kring samordning, samsyn och kommunikation blir allt viktigare. Inte bara för att fatta välgrundade beslut utan också för att bättre kunna förstå, analysera och kommunicera utvecklingen.

Det är en av anledningarna till att det nu tas fram en digital tvilling av Göteborg. En virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun motsvarande hela 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information. Till nytta för boende, besökare och näringsliv.

Avsnitt 12: Mål om gestaltad livsmiljö – vad betyder det för Göteborg?

Avsnitt 12: Mål om gestaltad livsmiljö – vad betyder det för Göteborg?

April 7, 2022

Politik för gestaltad livsmiljö antogs av riksdagen 2018. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Gestaltad livsmiljö handlar om helheten i stadsmiljön; om gator, parker och torg lika mycket som byggnaderna, och om rummet mellan husen.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och Daniel Holmén, fastighetsutvecklare på Elof Hansson Fastigheter

Avsnitt 11: Backaplan – Hisingens nya centrum?

Avsnitt 11: Backaplan – Hisingens nya centrum?

March 24, 2022

Ett av Göteborgs mest centrala lägen består i dag mest av asfaltsparkeringar och storhandel. Men Backaplan är i förändring. Just nu pågår arbetet med att skapa plats för 10 000-tals människor att leva, bo och arbeta.

Vägen till det nya Backaplan kommer ta många år. I detta poddavsnitt avhandlas många av de utmaningar som finns, med allt från handel i förändring till framtida klimatförändringar.

Vem ska bo på Backaplan i framtiden och hur skapar man en helt ny stadsdel som är hållbar över tid?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Camilla Lidholm, huvudprogramledare Backaplan på Göteborgs Stad och Linus Theorin, projektchef på Skandia Fastigheter AB.

Avsnitt 10: Hur skapar vi en attraktiv och levande stadskärna?

Avsnitt 10: Hur skapar vi en attraktiv och levande stadskärna?

March 10, 2022

Vad karakteriserar en levande stadskärna och varför är det viktigt för Göteborg? Måste vi välja mellan p-platser och sköna stadsmiljöer?

Göteborg sticker ut bland landets stadskärnor med en liten andel av kommunens befolkning boendes i stadskärnan – i programmet hävdas att det behövs 10 000 nya bostäder i stadskärnan.

Men fler bostäder ställer också krav på förskolor och skolor med uteytor i city. Hur löser vi det?

Avsnitt 9: Hur funkar staden för alla?

Avsnitt 9: Hur funkar staden för alla?

December 16, 2021

I avsnitt nio av Götepod har vi fokus på tillgänglighet i staden. Vad innebär det att staden ska funka för alla, och hur funkar Göteborg egentligen?

I detta avsnitt diskuteras både kullersten, Brunnsparken och Masthugget. Och stadsarkitekten bjuds in att rulla stol genom stan för att få insikter från nya perspektiv. Poddavsnittet är en samproduktion med konferensen Staden ska funka för alla (Universell utformning - Göteborgs Stad (goteborg.se).  

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Anders Westgerd, VD GIL och funktionsrättsaktivist, och Lilian Muller, doktorand på Certec vid Lunds universitet och tillgänglighetsrådgivare.

Avsnitt 8: Lyssnar vi till barn och unga när framtidens stad planeras?

Avsnitt 8: Lyssnar vi till barn och unga när framtidens stad planeras?

December 9, 2021

I det här avsnittet sätter vi barn och ungdomar i fokus. Barnkonventionen som blev lag i Sverige förra året slår fast att barn och unga ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. Det låter ju bra. Men gör vi det i praktiken? Och hur kommer de unga till tals när framtidens Göteborg planeras? 16-årige Charlie Arby samtalar med Mie Svennberg, översiktsplanerare (social hållbarhet och barnperspektiv) och Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Avsnitt 7: Hur bygger vi klimatsäkert?

Avsnitt 7: Hur bygger vi klimatsäkert?

November 25, 2021

Göteborgs läge, vid Göta Älvs mynning, har genom tiderna skapat fantastiska förutsättningar för handel, industri, boende och rekreation. Med höjda havsnivåer och mer extremväder till följd av klimatförändringar riskerar samma läge att försämra förutsättningarna för staden och dess utveckling.

I det här avsnittet av Götepod samtalar Björn Siesjö med Lisa Ekström, klimatstrateg på Stadsbyggnadskontoret och Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan om vad är det vi gör och behöver göra för att klimatsäkra Göteborg? Vilken hänsyn tar vi till de stigande vattennivåerna när vi planerar för nya byggnationer? Och är det egentligen så klokt att bygga så mycket längs älven?

Avsnitt 6: En tätare och grönare stad. Hur lyckas vi med båda?

Avsnitt 6: En tätare och grönare stad. Hur lyckas vi med båda?

November 11, 2021

Göteborg fortsätter att växa och förtätas, vilket tar mark i anspråk till fler bostäder, kontor, näringsverksamheter och utbyggd infrastruktur. Men risken med en alltför tät stad är att värdefulla vatten- och grönytor försvinner, vilka är mycket viktiga för stadens klimat, dagvattenhantering, biologiska mångfald och inte minst för människors hälsa och välmående. Vi människor mår bra av grönt. Det gäller därför att på olika sätt utveckla grön och blå infrastruktur i staden.  Hur löser vi den ekvationen: tätare men också grönare städer? I detta avsnitt samtalar Björn Siesjö med Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, och Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Avsnitt 5: Hur ökar vi det hållbara resandet i Göteborg?

Avsnitt 5: Hur ökar vi det hållbara resandet i Göteborg?

October 28, 2021
Björn Siesjö samtalar med trafikdirektör Kristina Lindfors och Västtrafiks VD Lars Backström om hur vi kan och bör resa i framtidens Göteborg. Hur kommer vi kunna ta oss fram i en stad som fortsätter att växa och förtätas? Hur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart resande, vilket är helt nödvändigt för att klara våra klimatåtaganden och för att skapa goda livsmiljöer i staden? Och hur stärker vi och gör kollektivtrafiken mer attraktiv? Exempel på saker som nämns i samtalet: Västlänken, Koll2035, Miljö-och klimatprogrammet, nya tunnlar och broar över älven, elbussar, framtidens färjetrafik.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App